lørdag den 23. april 2011

I skrankepavers hjerte

(Nærværende blogartikel kan med fordel læses i kølvandet på det skib, der er sendt ind til treenigheden af vor samhørige ledelsesforetagende på samfundsplan: DANMARKs kirke, DANMARKs kongehus, DANMARKs folketing, i form af min sidstnye udgivelse: JHM:::Slam!:::JHM)

Godet ved den oplysningstrolige brug af skriftlig ytring, hermed det danske modersmål, er blandt andet, at man derved kan høre, hvordan det står til med det hjerteligt nærværende åndsliv, som det naturligt udgår fra VORT menneskelige kød. Der er ganske vist altid en enkeltperson bag den skriftlige ytring, eller udtalelse, som man også kalder det - og derfor er det ejheller lige meget, hvilke tilhørsforhold og grundholdning vedkommende iøvrigt bekræfter sig ved.

Følgende lille nummer er mit udtryk for, hvad landets myndigheder har på samvittigheden i forhold til den ellers vikongelige hjertetro og almindelig menneskelige oplysningstro danske befolkning. Jeg er 37 år og skal da gerne indrømme, at jeg ikke har levet i 2011 år - men jeg mener, såfremt det betyder, at jeg ikke kan betragtes som værende et livsstykke af vor tidsregning, så skal jeg, såmænd helt og aldeles af personligt ansvar for gudlivets foretagende på jord, dansk grund, næstekæreligt henrette vedkommende, der måtte være givet en så ringe sands for livet, fatteevne, i menneskesand dansk forstand af mit dåbsnavn: Jens Haarup Mortensen.


Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
//: nær salten østerstrand; ://
det bugter sig i bakke, dal
det hedder gamle Sjælland
//: og det er Islams sal. :://


Dér sad i fordums tid
de stærke hold af danske
//: udhvilede fra strid; ://
så drog de frem med jøders pen
nu hvile deres røve
//: på Kongens Jellingsten. ://


...

Alternativt kan I, her i valgfrihedernes utrolige land, vælge at høre følgende, takket være opretholdelsen af oldgræsk-latinsk-gymnasial-akademisk-politisk-journalistisk universitets-og-universitærstatsborgerlig virksomhed, herunder i særdeleshed den romantisk-jødiske folkekirke samt den platonisk-romerske skatte-ret-statslige virksomhed som myndighedskultur. Altså det foretagende, som den danske befolkning i umindelige tider desværre har skullet rette sig efter - tildels ind-og-underordne Deres ellers naturlige, medfødte hjertelige forstand som dansk-nordisk menneske ved:


Deutzchland, Deutzchland, über alles
über alles in der Welt...


Ja og det er såmænd ikke ment som en nedværdigelse af det ellers forstandigt hjertegode tyske menneskefolk, men derimod en irettesættelse af Dem, samt en påpegning af, hvilket romantisk-rationaliserende-universaliserende-politisk-økonomisk-matematiserende sindelag, der i al evighed vil føre til livsfornægtelse, altså fornægtelse af sandhed, ligeværdighed, ærlig og kærlighed. - Kanske især, når det sindelag gør sig gældende som tænkning, der vil ordne noget. Det ender nemlig altid med at ville fastholde sig ved orden i hjernen, altså i misforstået ansvar for den etablerede ordenskultur, som idioterne før os grundlagde og som flertallet af befolkningen derfor vokser op og lever i blind og dødbringende adlydelse af. Ja, man kunne da også tilføje: uden kendskab til taknemmelighedens opklarende tanke-tale-og-handelsvirksomhed af oplysende hjerte for livet givet i al evighed.

Det er strafbart ikke at tale sandt i retten, altså livretten. Næstekærlig hilsen Jens med klar besked til landets myndigheder om at føje sig: FØJ FOR SATAN! - Jeres indsats med den danske befolknings liv-og oplysningtrolige samfundsudvikling VIL direkte komme til at afspejle sig i Jeres afkoms trivsel, altså vor forstandigt givne, åndskødelige opvækst, derved opklarende liv. Og af samme grund håber jeg i sandhed, at I formår at gøre Jeres menneskelige pligt i kærelighedens forstandige navn, på vegne af den danske befolknings samfund, ganske som I er ansat til.

Jens